EU PROJEKTI

“Projekte je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj.”

“Zajedno do fondova EU.”

“Sadržaj publikacija isključiva je odgovornost tvrtke Delta Tech d.o.o. za usluge.”

Mikrometeorološka mjerenja u pametnom vinogradu – FAZA 2 (KK.03.2.2.03.0348)

Delta Tech d.o.o. je u suradnji s Geofizičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenula drugi projekt koji se bavi mikrometeorološkim mjerenjima, a kojim se želi otkriti kako postići što bolju kvalitetu grožđa. Svrha projekta je istražiti i ponuditi rješenje za razvoj i izgradnju pametnog vinograda, a mjerenjem mikrometeoroloških parametara dobivaju se precizni i kvalitetni rezultati za razvijanje takvog sustava.

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je istraživanje mikrometeoroloških parametara, odnosno u ovom projektu – evapotranspiracije. Prva faza projekta obuhvatila je parametre kao što su temperatura i vlažnost zraka, sunčevo zračenje, oborine i sl., a druga faza obuhvaća istraživanje evapotranspiracije korištenjem različitih metoda mjerenja evapotranspiracije kao jedne od složenijih meteoroloških parametara. Korištenjem različitih metoda, istražuju su se karakteristike mjerenog parametra i mogućnosti njegove primjene u novim tehnologijama.

Ukupna vrijednost projekta: 99.850,00 HRK

Ukupna EU potpora: 68.895,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 20.10.2021. do 13.1.2022.

Za više informacija možete nam se obratiti na info@deltatech.hr. Također, za informacije o fondovima vezanim za ovaj projekt, možete posjetiti stranicu Strukturni fondovi ili OP Konkurentnost i kohezija.

Mikrometeorološka mjerenja u pametnom vinogradu – FAZA 1 (KK.03.2.2.03.0293)

Mikrometeorološka istraživanja nužna su za cjelokupno poznavanje fizikalnih procesa u atmosferskom graničnom sloju (AGL) jer upotpunjuju informacije o turbulentnoj izmjeni energije i tvari između tla i prizemnog AGL-a. Tako je Delta Tech d.o.o. u suradnji s Geofizičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenula projekt koji se bavi mikrometeorološkim mjerenjima, a kojima se želi otkriti kako postići što bolju kvalitetu grožđa. Svrha projekta je istražiti i ponuditi rješenje za razvoj i izgradnju pametnog vinograda, a mjerenjem mikrometeoroških parametara se dobivaju precizni i kvalitetni rezultati za razvijanje sustava pametnog vinograda.

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je istraživanje mikrometeoroloških parametara kao što su temperatura i vlažnost zraka, osunčanost, sunčevo zračenje, oborine, vjetar, tlak zraka, temperatura tla i sl. Istražuju se karakteristike mjerenih parametara i mogućnosti njihove primjene u novim tehnologijama s ciljem razvoja rješenja za pametni vinograd. Specifični cilj projekta je otkriti na koji način je ispravno i točno mjeriti odabrane parametre u okolnostima kao što je kultura vinove loze, a na temelju promatranih parametara predložiti koja su rješenja i mogućnosti da se njima upravlja.

Ukupna vrijednost projekta: 99.850,00 HRK

Ukupna EU potpora: 68.895,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 4. 6. 2021. do 20. 8. 2021.

Za više informacija možete nam se obratiti na info@deltatech.hr. Također, za informacije o fondovima vezanim za ovaj projekt, možete posjetiti stranicu Strukturni fondovi ili OP Konkurentnost i kohezija.

Primjena inovativnih tehnologija u meteorološkim mjernim sustavima – FAZA 2 (KK.03.2.2.03.0211)

Delta Tech d.o.o. je u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ostvarila projekt u svojoj drugoj fazi, nastavno na prvu fazu kojom su se testirale nove tehnologije aktualne prilikom mjerenja brzine vjetra, temperature i vlage zraka. S obzirom na testirane tehnologije, Delta Tech je izabrala instrumente koji joj najbolje odgovaraju za obavljanje mjerenja. U drugoj fazi ovog projekta, PMF je testirao te instrumente kako bi se dobio pregled valjanosti instrumenata. Pritom se koristilo znanstvenim i stručnim radovima, a fokus je bio na vjetru i korištenju anemometra. Nadalje, anemometrom i uređajem CR1000X se na stupu na tri razine mjerio vjerar, čime se testiralo jesu li instrumenti dobri za analizu turbulencije bure.

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta bio je ispitati i ponuditi rješenje za što kvalitetnija i preciznija prizemna mjerenja bure kako bi se dobilo što više točnih informacija o prizemnoj turbulenciji bure. Specifični cilj projekta bio je razvijanje visoko tehnološke meteorološke stanice za mjerenje svih parametara bure. Ovim projektom, Delta Tech je dobila znanje i potvrdu kako sastaviti i koje komponente koristiti za meteorološku stanicu kako bi se i najzahtjevniji vjetrovi, kao što je bura, mogli izmjeriti.

Ukupna vrijednost projekta: 99.850,00 HRK

Ukupna EU potpora: 68.895,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 17.2.2021. do 20.4.2021.

Za više informacija možete nam se obratiti na info@deltatech.hr. Također, za informacije o fondovima vezanim za ovaj projekt, možete posjetiti stranicu Strukturni fondovi ili OP Konkurentnost i kohezija.

 

Primjena inovativnih tehnologija u meteorološkim mjernim sustavima – FAZA 1 (KK.03.2.2.03.0115)

Delta Tech d.o.o. je u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu ostvarila projekt kojim se testiralo koje su nove tehnologije trenutno aktualne prilikom mjerenja brzine vjetra, temperature i vlage zraka. Prilikom testiranja u obzir se uzeo odabir vrste osjetnika (senzora) i načina zaštite istog od sunčevog zračenja i atmosferskih pražnjenja koji negativno utječu na mjerenja. Također, provjerila se primjena novih tehnologija za mjerenje atmosferskog tlaka te koji tipovi senzora se preporučuju za dobivanje najkvalitetnijih rezultata i kompleksnih mjerenja.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je bio ispitati mogućnost primjene novih tehnologija i meteoroloških instrumenata kako bi bili što bolji i kvalitetniji u usporedbi s međunarodnom konkurencijom. Tijekom projekta, specifični cilj je bio istražiti najnovije komercijalne meteorološke instrumente ili senzore za mjerenje, analizu i obradu podataka u meteorološkim stanicama, kako bi dobiveni, odnosno izmjereni rezultati bili što točniji i kvalitetniji.

Ukupna vrijednost projekta: 99.850,00 HRK

Ukupna EU potpora: 69.895,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 27.8.2020. do 25.11.2020.

Za više informacija možete nam se obratiti na info@deltatech.hr. Također, za informacije o fondovima vezanim za ovaj projekt, možete posjetiti stranicu Strukturni fondovi ili OP Konkurentnost i kohezija.