BaroVUE10

Digitalni barometar prigodan za razne ekološke i meteorološke primjene, proizvođača Campell Scientific.

Kategorija:

BaroVUE10 je vrlo precizan barometar koji može mjeriti tlakove u rasponu od 500 do 1100 hPa, poizvođača Campbell Scientific. Može se koristiti u raznim primjenama koje uključuju meteorologiju i hidrologiju. Senzorska kartica za BaroVue10 je unaprijed kalibrirana. Zamjenske senzorske kartice također su unaprijed kalibrirane te zahtijevaju samo jedno putovanje do terenske postaje bez prekida rada. Dizajn BaroVUE10 omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje i zamjenu senzorske kartice bez potrebe za rastavljanjem opreme u kućištu ili vraćanja opreme proizvođaču.

Prednosti i značajke senzora BaroVUE10:

  • vrlo pouzdana mjerenja (više ćelija),
  • izravna digitalna mjerenja,
  • vrlo niska buka,
  • integrirana identifikacija i dijagnostika,
  • bez prekida/ponovne kalibracije,
  • jednostavna ažuriranja firmware,
  • isplativ,
  • SDI-12 uređaj.

BaroVUE10 je digitalni barometar male snage  koji pruža točnost i stabilnost (±0,1 hPa/god) u cijelom rasponu tlaka i temperature (-40 do +60°C). Može raditi kontinuirano i ne zahtijeva izmjenjivanje snage za razliku od drugih proizvoda u ovoj kategoriji. Digitalni izlaz je i SDI-12 i RS-232, što smanjuje šum i mjernu nesigurnost u usporedbi s analognim senzorima. Senzor je kompatibilan sa svim Campbell Scientific SDI-12 uređajima. Štoviše, ovaj senzor barometarskog tlaka može se instalirati i integrirati u mnoge nove i postojeće meteorološke postaje. Pretvornici koji se koriste u BaroVUE10 izravno su digitalni senzori i unutar barometra se ne odvija rekonverzija.

Napomena: Ovaj senzor uključuje ponovnu rekalibraciju bez prekida rada (eng. zero downtime recalibration). Ostale senzore na tržištu potrebno je isključiti i poslati natrag proizvođaču na ponovno kalibriranje, što zna potrajati tjednima, a uzrokuje gubitak dragocjenih podataka i vremena, kao i dodatni trošak.

Dodatne informacije

Proizvođač

Campbell Scientific