CS205

Kategorija:

CS205 je izdubljena tipla od ponderosa bora koja oponaša temperaturu grančica slične veličine na šumskom tlu. Temperatura goriva se mjeri umetanjem sonde 107 na bazi termistora unutar CS205 tiple. Sonde CS205 i 107 često su ugrađene u naše unaprijed ožičene ili prilagođene vatrogasne meteorološke stanice.

Prednosti i značajke

  • Prateći proizvod uz senzor vlage goriva CS506; mogu se montirati na isti stalak
  • Koristi se sa sondom 107 za mjerenje temperature goriva za primjene u šumskim požarima

Tipla od ponderosa bora CS205 izrađena je prema specifikacijama US Forest Service, ali s rupom izbušenom na jednom kraju. Zamjena tipli preporučuje se svakog proljeća; u nekim okruženjima (tj. onima s velikim brojem mokro/suhih ciklusa) može biti potrebna češća zamjena. CS205 se jednostavno mijenja na terenu pomoću Phillips odvijača i podesivog ključa.