CS506

Senzor vlage goriva koji prati faktore šumskog požara, proizvođača Campbell Scientific.

Kategorija:

CS506 je senzor vlage goriva koji mjeri količinu vlage uz pomoć modela 26601, odnosno štapića za 10-satno mjerenje vlage goriva, proizvođača Campbell Scientific. Model štapića 26601 oponaša sadržaj vlage kao grančica slične veličine na šumskom podu. Kombinacija CS506 / 26601 koristi se za procjenu goriva za šumske požare i često je ugrađena u prilagođene meteo postaje za požare. 

Karakteristike senzora CS506 su sljedeće:

  • kompatibilnost s većinom Campbell Scientific data loggera,
  • popratni je proizvod senzoru temperature goriva CS205/107, a mogu se montirati na isti kolac,
  • može automatski pratiti promjenjiva stanja goriva bez potrebe za posjećivanjem mjesta mjerenja,
  • kompatibilne telemetrijske opcije uključuju radio s proširenim spektrom, uskopojasni radio, mobilne telefone i satelitske odašiljače.

CS506 izvješćuje o statusu goriva za šumske požare malog promjera (10-satnog) kao postotak vlage po težini (1%=1 g). Sastoji se od elektronike inkapsulirane epoksidom koja koristi tehnologiju Time Domain Reflectometry (TDR) za mjerenje sadržaja vlage u 10-satnom štapiću. Senzor proizvodi frekvenciju kvadratnog vala od ±0.7 Vdc koja se očitava pomoću analognog ili pulsnog kanala na Campbell Scientific data loggeru. Data logger zatim pretvara mjerenje frekvencije u postotak vlage goriva putem kvadratne kalibracije.

Dodatne informacije

Proizvođač

Campbell Scientific

Vrsta senzora

Senzori temperature i vlažnosti goriva