HFP01

Ploča toplinskog toga, ekstremne točnosti mjerenja, proizvođača Hukseflux.

Kategorija:

HFP01 je ploča za toplinski tok tla, proizvođača Hukseflux. Koristi se za mjerenje toplinskog toka kroz tlo, primarno u sustavima za analizu energetske ravnoteže ili u studijama toka prema Bowenovoj metodi. Za adekvatnu reprezentaciju prostornih varijacija, na svakoj lokaciji potrebno je instalirati najmanje dva senzora. Lokacije s heterogenim svojstvima tla mogu zahtijevati dodatne senzore.

Prednosti i značajke HFP01:

  • kompatibilan s većinom Campbell Scientific data loggera,
  • kompatibilan sa sučeljima serije CWS900, što mu omogućuje korištenje u bežičnoj senzorskoj mreži.

HFP01 koristi termopare za mjerenje razlika u temperaturi preko svoje površine ploče. Radeći na potpuno pasivan način, generira mali izlazni napon koji je proporcionalan ovoj diferencijalnoj temperaturi. Pod pretpostavkom da je toplinski tok stabilan, da je toplinska vodljivost tijela konstantna i da senzor ima zanemariv utjecaj na uzorak toplinskog protoka, signal HFP01 izravno je proporcionalan lokalnom toplinskom toku. Izlaz senzora izražen je u milivoltima, a za pretvaranje izmjerenog napona u toplinski tok potrebno je podijeliti vrijednost s kalibracijskom konstantom ploče. Svaki senzor dolazi s jedinstvenom
kalibracijskom konstantom.

Dodatne informacije

Proizvođač

Hukseflux