WS300-UMB

Kompaktni senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature i tlaka zraka, proizvođača Lufft.

Kategorija:

WS300-UMB je kombinirani senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature i tlaka zraka, proizvođača Lufft. Ovaj senzor je iz skupine WS proizvoda profesionalnih inteligentnih mjernih pretvarača s digitalnim sučeljem za primjene u okolišu. Integriranog je dizajna s ventiliranom zaštitom od zračenja za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti i tlaka zraka. Podržava i spajanje na jedan vanjski senzor za mjerenje temperature ili padalina.

Karakteristike senzora WS300-UMB su sljedeće:

  • koncept kućišta kompaktnog vremenskog senzora koji kombinira nekoliko mjernih parametara u jednom kućištu sa samo jednom kabelskom vezom,
  • ugrađena prethodna obrada podataka, univerzalno sučelje i izbor izlaznog protokola,
  • kompatibilan sa mnogim Met/HydroMet data loggerima i PLS sistemima zahvaljujući otvorenom komunikacijskom protokolu,
  • rad bez održavanja - nema pokretnih dijelova koji bi se mogli istrošiti,
  • pogodan za sve klimatske zone kao i za automatske meteorološke postaje sa solarnim napajanjem,
  • ventilirano mjerenje temperature i vlažnosti po WMO smjernicama.

Dodatne informacije

Proizvođač

Lufft

Vrsta senzora

Pametni 'all-in-one' senzori