WS401-UMB

Kompaktni senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature zraka, tlaka zraka i oborina, proizvođača Lufft.

Kategorija:

WS401-UMB je kombinirani senzor za mjerenje relativne vlažnosti, temperature zraka, tlaka zraka i oborina, proizvođača Lufft. Ovaj senzor je iz skupine WS proizvoda profesionalnih inteligentnih mjernih pretvarača s digitalnim sučeljem za primjene u okolišu. Integriranog je dizajna s ventiliranom zaštitom od zračenja za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti, tlaka zraka i padalina. Podržava i jedan vanjski senzor za mjerenje temperature ili padalina.

Karakteristike senzora WS401-UMB su sljedeće:

  • koncept kompaktnog vremenskog senzora koji kombinira četiri mjerna parametra u jednom kućištu sa samo jednom kabelskom vezom,
  • ugrađena prethodna obrada podataka, univerzalna sučelja i izbor izlaznog protokola,
  • pogodno za sve klimatske zone, kao i za automatske meteorološke postaje na solarni pogon,
  • ventilirani senzori za temperaturu i vlažnost po WMO smjernicama.

Dodatne informacije

Proizvođač

Lufft

Vrsta senzora

Pametni 'all-in-one' senzori