OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: Delta Tech d.o.o. za usluge

Skraćeni naziv: Delta Tech d.o.o.

Sjedište: Dužice 21, 10000 Zagreb

Poslovni prostor: Zeleni trg 1, 10000 Zagreb

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN:

  • PoBa (Podravska banka), IBAN: HR4223860021119047386
  • PBZ (Privredna banka Zagreb), IBAN: HR4723400091110670820

OIB: 64510607358

Osobe ovlaštene za zastupanje: Hrvoje Hegeduš, direktor

Broj telefona: 01/7814-067

Adresa elektroničke pošte: info@deltatech.hr

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice deltatech.hr i svih pod domena unutar glavne domene, na bilo koji način, pozorno pročitate uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Opće odredbe

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća Opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web shopa kupcu je omogućen pregled svih proizvoda koji se nalaze na stranicama prodavatelja deltatech.hr (shop.deltatech.hr), a kupnja, odnosno naručivanje proizvoda i usluga, obavlja se na kontakt broj ili mail adresu.

Korisnicima usluga koje pruža deltatech.hr smatraju se posjetitelji internetske stranice, potencijalni i stvarni kupci proizvoda i usluga ponuđenih na službenim stranicama.

Korisnik izričito prihvaća da tvrtka Delta Tech d.o.o. ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na info@deltatech.hr.

Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Delta Tech prodavaonice, definirani su kroz sljedeće parametre: Cijene; Načini plaćanja; Narudžba; Isporuka / Dostava; Trajanje i raskid ugovora; Pisani prigovori, povrat, zamjena.

Isporučitelj naručene robe je Delta Tech d.o.o. za usluge.

Sjedište tvrtke Delta Tech d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni deltatech.hr. U okviru internet stranice deltatech.hr, tvrtka Delta Tech d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika interneta, odnosno između Prodavatelja i Kupca te organizira transport predmeta prodaje.

Jezik komunikacije na deltatech.hr je hrvatski književni jezik.

Odgovornost

Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, Korisnik prihvaća prilikom posjete internetskoj stranici, slanjem upita za narudžbu proizvoda elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na deltatech.hr, ili kupnjom proizvoda i usluga. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se tvrtka odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti podataka koja je objavljena na internet stranici tvrtke Delta Tech d.o.o. Tvrtka Delta Tech d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati na korištenje usluga deltatech.hr kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja. To uključuje sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica te slične podatke koji mogu biti podložni izmjenama. Nadalje, tvrtka Delta Tech d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetujemo Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objavljenih na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornom tvrtku Delta Tech d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Delta Tech d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika kojeg Delta Tech d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

deltatech.hr je registrirana domena tvrtke Delta Tech d.o.o.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice deltatech.hr. Korištenjem internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice deltatech.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Delta Tech d.o.o., te prihvaća da tvrtka Delta Tech d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Ova internetska stanica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis, te koji bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Delta Tech d.o.o. sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na deltatech.hr internetskoj stranici, ekskluzivno su pravo tvrtke Delta Tech d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZIRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE STORGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Slike proizvoda sadržane na web stranici su preuzete sa stranica proizvođača/distributera tih proizvoda ili su vlasništvo tvrtke Delta Tech. Slike proizvoda na internetu ne moraju nužno odgovarati realnom proizvodu zbog mogućih razlika u proizvodnji, serijskom broju i sl.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica deltatech.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Delta Tech d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Delta Tech d.o.o. nema nikakvu obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik jedino je i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Delta Tech d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Delta Tech d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici deltatech.hr.

Krajnji korisnik se slaže da je korištenje internetske stranice deltatech.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Delta Tech d.o.o. ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice.

Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Delta Tech d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka Delta Tech d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Delta Tech d.o.o. neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Tvrtka Delta Tech d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke –  javne, a ne privatne prirode i da stoga djelatnici tvrtke Delta Tech d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a tvrtka Delta Tech d.o.o. će poslati pismeni odgovor e-mailom u razumnom roku.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. nije odgovorna za točnost i pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na Delta Tech web shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Delta Tech d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem deltatech.hr internetske stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem deltatech.hr internetske stranice.

Komunikacija između tvrtke, prodavatelja i kupca

Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem dostupnog e-maila ili telefonskog broja. Također se mogu obraćati za pomoć na kontakt broj ili e-mail. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti na službenoj internet stranici tvrtke deltatech.hr.

Ukoliko smatra potrebnim, tvrtka Delta Tech d.o.o. može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca.

Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

Tvrtka delta Tech d.o.o. je ovlaštena ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni.

Cijene

Cijene nisu navedene jer su podložne promjenama te se mogu dobiti na upit. Cijene su također ovisne o tečaju GBP (British pound sterling), a Delta Tech, kao posrednik za Campbell Scientific Limited, o tome vodi računa. Utvrđivanje cijene proizvoda se provodi u komunikaciji s potencijalnim i zainteresiranim kupcima te se dolazi do zaključka koji proizvod i po kojoj cijeni je najbolji za kupca. S obzirom da je riječ o specifičnim elektroničkim proizvodima, komunikacijom se kupcu želi pomoći i pružiti puna usluga u smislu odabira najboljeg proizvoda za svačije potrebe.

Načini plaćanja

Opcije plaćanja proizvoda i usluga tvrtke Delta Tech su uplata na račun tvrtke ili uplata virmanom.

Uplatu možete izvršiti mobilnim ili internet bankarstvom, uplatom na račun tvrtke, popunjavanjem uplatnice u banci, pozivom banci da umjesto vas odradi transakciju ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda šalju se ili preuzimaju prema prethodnom dogovoru sa tvrtkom Delta Tech.

Narudžba

Naručivanje proizvoda obavlja se telefonski ili putem e-maila, a kontakt informacije su dostupne na našim službenim stranicama.

Nakon prethodnog usmenog dogovora ili dogovora putem maila, Delta Tech obavezno šalje ponudu na e-mail. Klijent, odnosno kupac mora prvo odgovorom na mail potvrditi primljenu ponudu. Narudžba se smatra pravovaljanom nakon što se kupac pismeno očituje da prihvaća ponudu i nakon što uplati avans u određenom iznosu te je uplata vidljiva na računu tvrtke Delta Tech.

Za sve narudžbe tražimo uplatu sredstava unaprijed, a tek nakon primljene avansne uplate se narudžba smatra valjanom.

Isporuka / dostava

Tvrtka Delta Tech d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunila u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Delta Tech d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.  Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

Kada je riječ o dostavi proizvoda, sva roba stiže u Delta Tech te ju tvrtka šalje direktno kupcu prema prethodnom zajedničkom dogovoru. Dostava se može odraditi i s nekom od kurirskih službi, također prema prethodnom dogovoru s klijentom. Ovakav oblik dostave vrijedi za cijelo područje Republike Hrvatske.

Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispijeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

Uz službenu ponudu bit će naveden rok isporuke robe od dana uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude).

Cijena dostave je uključena u cijenu i kupac snosi troškove unutar Republike Hrvatske.

Unutar Zagreba je moguća i osobna, kontaktna dostava, odnosno preuzimanje od strane klijenata prema prethodnom dogovoru.

Trajanje i raskid ugovora

Sklapanje ugovora s tvrtkom Delta Tech smatra se kada kupac prihvati ponudu i uplati avans. Time se smatra da korisnik prihvaća sva pravila našeg poslovanja, što uključuje i rok isporuke.

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s tvrtkom Delta Tech d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane tvrtke Delta Tech d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke Delta Tech d.o.o. i Krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Odluku o raskidu ugovora, kupac mora očitovati pismeno putem e-maila. Telefonski se može samo najaviti raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit će se vam nakon što roba bude vraćena. Povrat robe se mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je izjavljen jednostrani raskid ugovora.

Delta Tech zadržava pravo na naplatu određenog postotka od uplaćenog avansa od klijenta koji je naručio robu i uplatio avans te odlučio raskinuti ugovor, ukoliko roba nije isporučena, ali su već nastali troškovi zbog procesuiranja narudžbe.

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način, Krajnji korisnik se može obratiti tvrtki Delta Tech d.o.o. na kontakt broj ili mail adresu, radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora je isključeno u više slučajeva Zakonom o zaštiti potrošača.

Pisani prigovori, povrat, zamjena

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor na info@deltatech.hr.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem info@deltatech.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa i/ili svoje korisničko ime. Tvrtka Delta Tech d.o.o. potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana o dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Svaki proizvod ima svoje jamstvo, odnosno garanciju koja se daje uz svaki proizvod. Svaki proizvod ima svoje uvjete jamstva koje definira sam proizvođač te Delta Tech prenosi uvjete jamstva koje oni definiraju. Povrat pošiljke ovisi o uvjetima jamstva dobivenim uz naručeni proizvod.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je info@deltatech.hr komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ova Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na internet stranici deltatech.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke Delta Tech d.o.o.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice deltatech.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije tvrtka Delta Tech d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@deltatech.hr.

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe deltatech.hr internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu deltatech.hr.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka tvrtka Delta Tech d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na svojoj internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na deltatech.hr.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na deltatech.hr internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara i slanje povratnih informacija, tvrtka Delta Tech d.o.o. može od Krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Tvrtka Delta Tech d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će tvrtka Delta Tech d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka (samo ukoliko Korisnik prihvati opciju primanja promotivnih materijala), analizu podataka i obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Prilikom kupnje Delta Tech proizvoda i usluga, tvrtka Delta Tech d.o.o. može tražiti dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje administrativnih i promocijskih e-mail poruka. Ukoliko Krajnji korisnik ne želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka tvrtka Delta Tech d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti sasvim siguran. Kao posljedica toga, iako tvrtka Delta Tech d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može se jamčiti zaštita bilo koje informacije prenesene na ili s deltatech.hr internetske stranice te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.